Tuesday, May 4, 2010

FCPO-Penyeliaan

Source:http://fcpoinvestmentgroup.webs.com/penyeliaan.htm

Penyeliaan Terhadap Operasi Urusniaga Pasaran HadapanApabila seseorang pelabur hendak membuat pelaburan dalam FCPO, dia perlu mendapatkan seorang FBR (Futures Broker Representative – gaji bulanan) atau CFBR (Commissioned FBR - komisyen). FBR dan CFBR ini adalah berlesen dan didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti.

Walau bagaimanapun, FBR dan CFBR ini tidak boleh mendaftarkan diri sendiri secara individu. Mereka perlulah ditaja oleh Futures Broker. Futures Broker adalah syarikat yang diberi lesen oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan pembrokeran pasaran hadapan.

Operasi FBR dan CFBR diselia oleh Futures Broker.
Futures Broker pula diselia oleh Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan Bursa Malaysia Derivatives Clearing (BMDC).
BMD dan BMDC diselia oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Penyeliaan terhadap FBR dan CFBR dibuat berdasarkan Manual Operasi yang dikeluarkan oleh Futures Broker.

Penyeliaan terhadap Futures Broker dibuat berdasarkan BMD Business Rules dan BMDC Business Ruless yang masing-masing dikeluarkan oleh BMD dan BMDC.

Penyeliaan terhadap BMD dan BMDC dibuat berdasarkan Futures Industry Act (1993) dan Securities Industry Act (1983).

Juru Audit dari Bursa Malaysia akan membuat audit berkala ke atas setiap Futures Broker. Pada masa yang sama FBR dan CFBR yang ada di Futures Broker berkenaan akan turut diaudit.

Manakala Suruhanjaya Sekuriti pula akan membuat audit ke atas Futures Broker secara rawak dari masa ke semasa.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR dan CFBR terhadap Manual Operasi sesuatu Futures Broker, terpulanglah kepada Futures Broker itu untuk membuat keputusan.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR, CFBR atau Futures Broker terhadap BMD Business Rules dan BMDC Business Rules, Bursa Malaysia akan mempertimbangkan untuk memberi peringatan, amaran, mengenakan denda wang, atau membuat cadangan kepada Suruhanjaya Sekuriti untuk menggantung atau membatalkan lesen FBR, CFBR dan Futures Broker berkenaan.

Sebarang kegagalan pematuhan oleh FBR, CFBR atau Futures Broker terhadap Futures Industry Act (1993) dan Securities Industry Act (1983), Suruhanjaya Sekuriti akan membuat keputusan samada memberi peringatan, amaran, mengenakan denda wang, menggantung atau membatalkan lesen FBR, CFBR dan Futures Broker berkenaan.

Semua FBR, CFBR dan Futures Broker adalah dikawal dari segi tingkah laku profession yang merangkumi pengendalian wang pelabur, kualiti perkhidmatan, etika dan pengurusan dalaman.

0 comments:

About This Blog

Was established since 20th Rejab 1430.
Just to educate myself.
`Sharing is Caring-The more you give,the more you get``

`Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari.`-Riwayat al-Baihaqi


`We are often afraid to do things until we are sure we will do them well.Therefore we don`t do anything...`


Labels

Blog Archive

Comments

Gold

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Silver

KLCI and Oil

CPO

FEEDJIT Live Traffic Feed

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP